21.07.2022 10:51
Ресор за буџет и финансије Градског одбора СДС Бањалука упозорава Владу РС и надлежно Министарство енергетике и рударства да хитно обуставe процес докапитализације Рудника жељезне руде Љубија  а.д. Приједор.
 
Наводе да постоје бројне нелогичности у поступку и питања на која јавност у Републици Српској, с обзиром на велики значај овог рудника, мора добити одговор.
 
„Наиме медији су објавили информацију о сазивању Скупштине акционара Рудника жељезне руде Љубија а.д. Приједор на којој ће се доносити одлука о повећању основног  капитала Друштва, за износ од 50.777.428 КМ.  Емисија акција ( повећање капитала ) упућена је једном инвеститору ‘AMERICAN-CANADIAN CONSORTIUM SE-GEDC New York’ “, напомињу из Ресор за буџет и финансије СДС Бањалука.
 
Сматрамо, додају они,  да евентуално усвајање предметне одлуке о повећању основног  капитала Друштва може произвести несагледиве посљедице по становнике подкозарског краја као и све грађане Републике Српске.
 
Од Влада РС су затражили да хитно одговори на следећа питања:
 
•       На који начин је Влада Републике Српске одн. ресорно министарство дошло у контакт са потенцијалним инвеститором ‘AMERICAN-CANADIAN CONSORTIUM SE-GEDC New York’, када је предметна компанија основана и какве референце у производњи и вађењу руда и камена и сличним дјелатностима има.
 
•           Тренутна власничка структура је таква да је државни фондови ( Акцијски фонд, ПРЕФ и Фонд за реституцију )  имају 80 %  у власништву емитента Рудник жељезне руде "Љубија" а.д. Приједор. Да ли наведени државни фондови намјеравају да учествују у предвиђеној докапитализацији кориштењем права прече куповине чиме би задржали садашње учешће у власништву. У супротном уколико државни фондови не би учествовали у докапитализацији а под претпоставком да инвеститор ‘AMERICAN-CANADIAN CONSORTIUM SE-GEDC New York’ упише читаву емисију, власништво државних фондова у Рудника жељезне руде "Љубија" а.д. Приједор  би пало на 40% , док би инвеститор ‘AMERICAN-CANADIAN CONSORTIUM SE-GEDC New York’ имао 50% у власништву чиме би самостално могао доносити све стратешке одлуке. Да ли сте свјесни те опасности, те да ли је стварна намјера Владе Републике Српске да се путем најављене докапитализације препусти већински пакет акција унапријед познатом инвеститору.
 
•             Наведено је да су циљеви нове емисије ( докапитализације )  стварање услова за сигурније и стабилније пословање Друштва те да су очекивани ефекти докапитализације- инвестирања повезани са побољшањем редовне пословне активности Друштва. Стим у вези напомињемо да су Рудници жељезне руде "Љубија" а.д. Приједор у 2021. години остварили добит од цца 17.000.000 КМ, да је акционарима исплаћена дивиденда у укупном износу од 15.000.000 КМ.  Из тог разлога потпуно нам је нејасно и нелогично да компанија која остварује толику добит и исплаћује толику дивиденду има потребу за нових средствима која се требају прикупити кроз докапитализацију у циљу како сте навели  „ сигурнијег и стабилнијег пословања Друштва“ те Вас молимо на нам стварну намјену средстава која се планирају обезбиједити кроз докапитализацију детаљно образложите.
 
 
•              У медијима је пренесена вијест да је Арцелор Митал из Приједора послао све раднике ( ради се о 700 радника ) на принудни одмор. Да ли одлука Управе  Арцелор Митала из Приједора о слању радника на принудни одмор има везе са одлукама које се требају донијети на заказаној Скупштини акционара, каква је сарадња Владе РС са компанијом  Арцелор Митал, да ли је овој компанији понуђено да учествује о докапитализацији и у којој је фази поступак екплоатације три милиона тона жељезне руде на површинском копу Цигануша – Шкорац у Љубији.
 
„Још једном позивамо да се најављена Скупштина акционара Рудника жељезне руде "Љубија" а.д. Приједор заказана за дан 10.08.2022. године откаже те да се све активности везано за управљање ресурсима Републике Српске обављају на јаван и транспарентан начин“, поручили су из  Ресора за буџет и финансије Градског одбора СДС Бањалука.
 

sdfsdfdsf

Create AccountLog In Your Account