Опозиција упутила захтјеве Колегијуму НСРС :: Градски одбор СДС-а Бијељина | bijeljina.sdsrs.com
13.09.2017 13:08

Суочени у континуитету од конституисања овог сазива Народне скупштине Републике Српске са бројним кршењима Пословника о раду, а у последње вријеме и са озбиљним непоштивањима закона, па и Устава Републике Српске, послије бројних покушаја да се прекине са оваквом праксом кроз иницијативе које смо покретали током протеклих засједања, нажалост нисмо наишли на разумјевање посланика скупштинске већине из странака владајуће коалиције.

Неколико одлука у последње вријеме потпуно су обесмислиле даље функционисање Народне скупштине Републике Српске и угрозиле уставну улогу Народне скупштине Републике Српске као највишег законодавног органа који је обавезан да доноси акта из своје надлежности на уставан и законит начин поштујући правила утврђена Пословником Народне скупштине Републике Српске.

У циљу враћања дјеловања Народне скупштине Републике Српске у оквире Устава, закона и Пословника принуђени смо инсистирати да се одмах и неопозиво реализује минимум активности Народне скупштине Републике Српске које ће нас увјерити да сви посланици искрено желе промјену која ће увјерити грађане Републике Српске да је највиши законодавни орган Републике Српске примјер у поштовању закона и Устава, а не супротно.

У смислу претходног инсистирамо на слиједећем :

1. Да се у дневни ред 21. редовног засједања Народне скупштине Републике Српске врати тачка која је усаглашена на сједници Колегијума Народне скупштине Републике Српске одржаној 31.08.2017. године и уврштена у Приједлог дневног реда под редним бројем 14. под називом  а) Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској  ревизији Консолидованог годишњег финасијског извјештаја Владе Републике за кориснике Буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2016. године и б) Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2017.годину

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ :

Након сачињавања Извјештаја о ревизији консолидованог извјештаја о извршењу Буџета у 2016. години извршен је незаконит и скандалозан притисак на Главног ревизора Душка Шњеготу да поднесе оставку под пријетњом његове смјене иако је он по одредбама Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске главни и неприкосновени ауторитет за независну и на професионалним стандардима утемељену ревизију финансијских извјештаја субјеката јавног сектора.

Према важећим законским одредбама, није постојао ни један испуњен услов за покретања поступка смјене али је под политичким притиском Главни ревизор поднио оставку и тиме манифестовао пристанак на незакониту интервенцију и политичко моделирање будућих ревизорских извјештаја. Тиме је по Закону независан и највиши институционални ауторитет обавезан да уз примјену искључиво законом дефинисаних професионалних стандарда врши ревизију финансијских извјештаја и објављује  налазе о извршеној ревизији субјеката јавног сектора, угрожен у својој независности и професионалности од евидентног политичког притиска одговорних лица чији су финансијски извјештаји били подложни ревизији, а који су испољавали јавно незадовољство званичним оцјенама и налазима Главне службе за ревизију.

Неспорно је да је оставка Главног ревизора фактичко стање у складу са Законом које захтјева да се поштујући одредбе  Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске предузму радње око његовог разрјешења и избора и именовања новог Главног ревизора, али истовремено то не смије зауставити законске обавезе да се о извршеним ревизијама и Извјештајима Главне службе за ревизију врши расправа у Народној скупштини РС.

Законом је прецизно утврђен календар активности ревизије Консолидованог финансијског извјештаја Владе Републике Српске, па је и уврштавање наведеног Извјештаја у Приједлог дневног реда 21. редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске и законска обавеза.

Иако је на сједници Колегијума Народне скупштине Републике Српске утврћен Приједлог дневног реда у којем је под редним бројем 14. под називом  а) Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској  ревизији Консолидованог годишњег финасијског извјештаја Владе Републике за кориснике Буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2016. године и б) Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2017. годину ова тачка дневног реда скинута је са дневног реда   засједања 21. редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске на начин који је супротан члану 128. пословника Народне скупштине Републике Српске, јер је одлуку донио скупштински одбор који није надлежан, а одбор чија је стварна надлежност за евентуални овакав поступак је према члану  68. Пословника, који се није ни састао, што у таквом случају подразумјева да тај одбор по овом питању није имао става из чега импплицитно слиједи обавеза да се та тачка нађе у дневном реду. (Много пута се слична ситуација дешавала у пракси)

Дакле, Колегијум мора поштовати Пословник, констатовати да је Приједлог из Одбора за финансије о скидању наведене тачке дневног реда донесен од ненадлежног одбора, и на основу овог евидентног стања потпуно утемељено на одредбама Пословника Народне скупштине вратити ову тачку дневног реда у приједлог Дневног реда 21. редовне сједнице Народне скупштине.

Напомињемо да је сличних случајева одлука о скидању Нацрта или Приједлога аката Народне скупштине РС у претходним годинама било у више наврата и сваки пут када је одлуку донио ненадлежни одбор Приједлог дневног реда који се усвајао на пленарној сједници није мијењан.

2. Да надлежни Министри доставе одговоре на сва посланичка питања за које је прошао рок утврђен Пословником прије утврђивања дневног реда 21. редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Експлицитне одредбе чланова из поглавља 13. Пословника Народне скупштине обавезује чланове Владе Републике Српске да одговоре на посланичка питања дају у прецизно утврђеним роковима.

Неодрживо је да поједини представници Владе РС не одговарају на посланичка питања и по неколико мјесеци па чак и година, и ова пракса мора бити прекинута.

Иако је у пракси испољавано разумјевање да у појединим случајевима због обима одговора на постављено питање уз учешће више субјеката у креирању вјеродостојног одговора рок за одговор буде у разумном обиму дужи од Пословником одређеног рока, нико не може исказати разумјевање за очигледно и тенденциозно вишемјесечно избјегавање давања одговора на постављена посланичка питања.

3. Да Колегијум Народне скупштине Републике Српске одмах и ургентно упути захтјев – ургенцију и упозорење у институције обавезне да обезбједе ступање на снагу одлука односно свих аката усвојених у Народној скупштини Републике Српске да ургентно и у разумно кратком року створе услове за објаву ових одлука које до сада нису објављене ради њихове правоснажности и као и да са садржајем захтјева – ургенције упозна јавност достављањем копије свим медијима.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Сваки акт којег је усвојила Народна скупштина Републике Српске након што се окончају све процедуре утврђене Уставом, Законима и Пословницима, да би постао правоснажан мора бити објављен у Службеном гласнику Републике Српске на основу експлицитних одредби из члана 109. Устава Републике Српске, као и неколико одредби из Закона о објављивању закона и других прописа Републике Српске и одредби из члана 189. Пословника Народне скупштине. Двије одлуке Народне скупштине Републике Српске које се односе на обавезу одржавања референдума, Одлука број  02/1-02-882/15  од 15.07.2015. године са 10. посебне сједнице и Одлука број 02/1-021-1109/15 од 23.09.2015. године са 6. редовне сједнице, иако су прошле све Уставом, законима и пословницима неопходне процедуре још до краја 2015. године никакда нису објављене у Службеном гласнику Републике Српске чиме је незаконито и криминално спријечено ступање на снагу усвојених одлука Народне скупштине Републике Српске и онемогућено њихово провођење и примјена.

Уколико се не испуни минимум наведених приједлога сматрамо да нису створени услови за наставак 21. редовног засједања Народне скупштине Републике Српске.
 

КЛУБ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА И СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РС

КЛУБ ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА

КЛУБ НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ

 


 


sdfsdfdsf

Create AccountLog In Your Account